Pharma Post - מערכת חדשנית וגמישה לבתי מרקחת

תרופות

מערכת איחסון אוטומטית משולבת במערכת שינוע פנאומטי ומבוססת אוטומציה מלאה.

המרחק שבין מקום איחסון התרופות לרוקח כבר אינו מהווה בעיה עם מערכת השינוע הפנאומטי Pharma Post של ארוקום. המערכת מחלקת ומשנעת באופן אוטומטי ומיידי את התרופות ממקום האחסון אל דלפק המכירה או עמדת עבודה.

תמונות התקנה של PharmaPost

 

ניצול שטחי מדף ושיפור היעילות התפעולית

רוב בתי המרקחת אינם מנצלים את ביעילות את שטחי המדף לאכסון התרופות. מערכת ה - Pharma Post מאפשרת לאכסן את התרופות במיקום מרוחק. ולמקסם את שטחי המדף המתים של בית המרקחת לאזור מניב רווחים.

אבטחה ושליטה מוגברים

רמת האבטחה משופרת וזאת על ידי העברת תרופות מסוכנות הרחק מאזורים נגישים לציבור. בנוסף, בעזרת מערכת ניהול הגישה Pharma Post מאפשרת שליטה מלאה על המכירה של תרופות מסוכנות.

שיפור השירות

באמצעות מערכת ה - Pharma Post הרוקח מספק שירות מהיר יותר ללקוח ובכך משפר את השירות הניתן וכן מגדיל את רמת הפרודוקטיביות. בנוסף Pharma Post מאפשרת לרוקח לשלוט בזמן הגעת התרופה אל דלפק המכירה, הדבר  מאפשר לרוקח לנהל שיחה או לבצע הזמנה עם הלקוחות בלא הפרעה ובכך לשפר וליעל את שירות הלקוחות.

גמישות בעיצוב

דיאגרמה של התקנה של PharmaPost

האפשרות לשימוש במספר רב של תחנות, יחד עם אופייה  המודלורי של Pharma Post מאפשרים גמישות רבה בעיצוב המערכת. בתרשים ניתן לראות מערכת אריזה ידנית (1) ומערכת אוטומטית (6). התרופות נשלחות לעמדת עבודה (2) או לעמדות מכירה (3,4,5)

Pharma Post היא המערכת האידיאלית לצורך שינוע בין אזורי אחסון מבודדים לבין שטחי המכירה של בית המרקחת.