CASERO

CASERO

ככלל, השימוש בקרונות מונחים ממוכנים (AGVs) נעשה בבתי חרושת ובמתקני ייצור, בהם הם מופעלים על ידי עובדים מיומנים.

אם יש כוונה להשתמש באופן גמיש יותר ב- AGVs במקומות בהם יש לציבור גישה, כגון בתי חולים מוסדות סיעודיים, מלונות או משרדים, אזי על ה- AGVs לספק תפקודיות שונה ולעמוד בקריטריונים החדשים של בטיחות ותפעול קל.

בשיתוף פעולה עם Fraunhofer IPA ועל ידי התאמת רכיבים וטכנולוגיות מהרובוטים החדישים ביותר למתן שירותים ניידים, חברת MLR פיתחה ובנתה AGV בעל קונספט חדש.

הממדים, הקינמאטיקה, בולמי הזעזועים ועומסי הגלגל מתוכננים כך שהקרונות יכולים לפעול בפרוזדורים רגילים של מבני ציבור וכן להיכנס ולצאת דרך פתחי דלתות רגילים.

מערכת הניווט עושה זאת ללא כל ציוני דרך מלאכותיים. הקרון מכוון את עצמו תוך התייחסות למבנים הקיימים, כגון הקירות, הנישות, פתחים ועמודים. בגרסה המתוחכמת ביותר שלו הקרון מסוגל להימנע ממכשולים דינמיים, כגון מבני אדם.

הגנה כוללת של חוסר כל מגע עם בני אדם מושגת תוך שימוש בסורקי לייזר המוצבים באלכסון על ה- AGV. חיישנים אולטרא-סוניים נוספים בסרגל התפעול מספקים הגנה מפני התנגשות לכל חיצוניותו של הקרון בעת תנועתו קדימה.

המשתמשים מתחילים בתפעול ה- AGVs באמצעות דיאלוג אינטראקטיבי דרך מוניטור מסך המגע, ותוכנת התקשורת המציעה אופציות של שפות רבות

ניתן להתקין את פלטפורמת היחידה הבסיסית באמצעות מודולות אפליקציה ספציפיות ללקוח, כדי לשנע מטענים כגון כביסה, מזוודות או תיקים, או כדי לספק לאורחי מלון או לחולים בבתי אבות ומרכזי טיפול אחרים מזון ומשקאות באופן ישיר.

תקשורת אלחוטית ממערכת הבקרה דואגת לאספקת נתונים למערכת הניהול הקשורה על שימוש במערכת ועל סטאטוס, וכן לאספקת נתונים אחרים הנחוצים לצורך הגשת חשבונות, לאדמיניסטרציה ולבקרת מלאי.