CAESAR ZB

חידוש של מערכת שינוע חומרים ממוכנת (AMT) הוא תמיד אתגר מיוחד לבית החולים ולכל ספקי המערכת. זהו ללא ספק היה המקרה בבית חולים ליאופולדינה בשווינפורט שבגרמניה, בה מערכת AMT שהותקנה בשנת 1981 נזקקה לחידוש, מכיוון שכבר לא הייתה כלכלית לתפעול.

עקב תפקיד המפתח שלה בניהול היומיומי של בית החולים, היה צורך להחליף, לשפץ מחדש, לבחון ולתפעל את פריטי מערכת ה-AMT, מבלי להפריע לתפעול השוטף והחלק של בית החולים.

קרונות השינוע המיושנות, אשר הונחו על ידי מסילות, הוחלפו ב-18 קרונות קלים לניווט מסוג CAESAR עם הנעה תחתית (underdrive). קרונות מונחים ממוכנים אלו (AGV) נבנו תוך התאמה אישית, כך שניתן יהיה להמשיך להשתמש במכלים הקיימים. מכלי הנירוסטה המוצבים על גלגלים (rollers) השוקלים עד 350 ק"ג, אינם נישאים אלא נגררים כדי לחסוך באנרגיה.

גובהם של ה-AGVs בעלי ההנעה התחתית הוא 240 מ"מ בלבד. כדי להרים מכל ה-AGV נוסע מתחתיו וממקם את עצמו בין ארבעת הגלגלים. ה-AGV והמכל מוצמדים זה לזה באמצעות שני בריחים הנעים אנכית כלפי מעלה וננעלים במקום. בעת הגרירה המכל נע על הגלגלים שלו עצמו.

משתמשים במערכת ה-AMT כדי לשנע חומרים אל ומאת אזורי אבחון, ואזורי טיפול וסיעוד בבית חולים. משתמשים בה כדי להוביל מזון, תרופות, חומרים סטריליים, כביסה נקייה, כביסה מלוכלכת ופסולת.

החבילה אותה מספקת חברת MLR מכילה את מערכת ה-AGV החדשה השלמה, תחנות טעינה חדשות עבור ה-AGVs, מנועים חדשים ומערכות בקרה חדשות עבור המעליות ומסועי הרולרים.

שינוי חשוב נוסף היה התקנה של מערכת בקרה מרכזית חדשה ושל טכנולוגיית הזיהוי של המטען השלם.

מערכת הבקרה LogOS-Hospital של MLR מנהלת את ניווט המכל וזמינותו, קובעת משימות ומטענים, שולטת על המעליות, על מערכת שטיפת המכלים ועל הדלתות חסינות האש.

לתמיכה בתפעול יעיל, תוכנת מנהל התקשורת של MLR ומודולת תפעול מרחוק מותקנות על המחשב המארח.

פרוייקטים שבוצעו:

Robert-Bosch Hospital, Stuttgard | Bamberg Hospital | TanT Tock Seng Hospital, Singapore | Hospital Dr. Negrin Las Palmas, Gran Canaria | University Clinic Jena | University Clinic Magdeburg | Rheinische Kliniken, Bonn | University Clinic Marburg | Akershus University Hospital Nordbyhagen/Oslo, Norway | University Clinic Düsseldorf | Hospital Leopoldina, Schweinfurt | Clinic Offenbach | Khoo Teck Puar Hospital Singapore